Nabízíme práci

 

Dojič(ka), ošetřovatel(ka) telat

Hledáme pracovníky na pozici dojič(ka) a ošetřovatel(ka) telat. Kontakt a bližší informace na tel. 724 952 205, Ing. Marek Peška

 

Zámečník

Do hlavního pracovního poměru nabíráme zámečníky. Možno i bez praxe. Spolehlivé uchazeče zaškolíme. Informace na telefonu 724 077 432.

pracovnici na úklid administrativní budovy na poloviční pracovní úvazek,
další informace u vedoucího VÚB Ing. Drábka na tel. 724276343

Zemědělské družstvo vlastníků Fryšták 

   Zemědělské družstvo vlastníků Fryšták hospodaří na výměře více než 1.400 ha zemědělské půdy v obilnářské výrobní oblasti situované severovýchodně od Zlína. Převážnou většinu obdělávané půdy tvoří orná půda (90%), zbylou část představují trvalé travní porosty. Obhospodařovaný katastr se nachází v pásmu hygienické ochrany vodárenské nádrže Fryšták.

    Družstvo je právním nástupcem a pokračovatelem úspěšné tradice Jednotného zemědělského družstva Fryšták a do současné podoby bylo transformováno v roce 1992.

Živočišná výroba, Agromechanizace   

    Hlavní výrobní aktivitou družstva je zemědělská výroba specializovaná na produkci mléka, ve které patří družstvo, co do kvality a užitkovosti k nejlepším producentům mléka v České republice. Rostlinná výroba je zaměřena na produkci potravinářské pšenice, ozimé řepky a tvorbu krmivové základny. V návaznosti na tyto výroby jsou družstvem zabezpečovány služby dopravy, mechanizace a opravárenské služby, provoz čerpací stanice pohonných hmot, závodního stravování, maloobchodní prodejna a výroba úsušků.

Autoagregáty, Výměníky, Pelety

    K výrobním aktivitám s dlouhou tradicí patří rovněž kovovýroba, opravy autoagregátů – vodních čerpadel, tlumičů, kompresorů, servořízení, servisní opravy a repase výměníků tepla sušáren obilí, opravy obilních linek, topné pelety a peletky.

 

 

 

Tankujte u nás
NONSTOP provoz

 

Natural 95 24,90
Diesel 24,90

 

 

Výměníky

Výměníky k sušárnám obilí TMS Pardubice a Kovodružba Strážov OTV 1500, OTV 1000, OTV 800 ve všech modifikacích

 

Pro partnery

Výpis z OR

Ke stažení

Kontakt

ZDV Fryšták Holešovská 166
763 16 Fryšták

IČ: 00134881
DIČ: CZ00134881
Datová schránka: yutcxuy
+420-571 117 271 info@zdv.cz